70 miljoen voor snelle bus

via Stompwijk

Rijksoverheid, provincie, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en onder andere de gemeente Leidschendam-Voorburg hebben afgesproken 70 miljoen euro vrij te maken voor de realisatie van een snelle busverbinding tussen Leiden en Zoetermeer via Stompwijk. Voor het project wordt nu een voorkeursalternatief gemaakt. Daarbij wordt rekening gehouden met meer vervoerscapaciteit, instapmogelijkheden, comfort, snelheid en de frequentie waarmee gereden wordt. Met de nieuwe verbinding moeten de centra van Leiden en Zoetermeer beter bereikbaar worden.