Transitie filmavondenBuitenplaats Molenwei

Tot en met 10 december 2022 organiseert Voedsel Anders de tweede editie van Food.Film.Fest. Tijdens het filmfestival worden door het hele land films vertoond over voedselsystemen en komen bezoekers samen voor het delen van kennis en verhalen. Er zijn tal van mooie voorbeelden van hoe het anders kan.

Het wordt steeds duidelijker: het industriële voedselsysteem botst op zijn grenzen. Denk maar aan misoogsten door klimaatverandering, het verlies van biodiversiteit door pesticiden of ontbossing, impact op de gezondheid van mens en dier en het welzijn van de landbouwer. 

Met Food.Film.Fest. worden op een laagdrempelige manier de uitdagingen getoond die verbonden zijn aan het huidige, geglobaliseerde voedselsysteem. De films laten zien dat voedsel produceren ook op een ecologische en sociale rechtvaardige manier mogelijk is.

Op 29 november wordt de film 2040 Join the Regeneration getoond. Na afloop is een nabespreking en is het kunstwerk Panorama Platteland geopend. 2040 is een innovatieve speelfilm die naar de toekomst kijkt, maar NU van levensbelang is. Damon Gameau gaat op reis om te onderzoeken hoe de toekomst eruit zou zien tegen het jaar 2040 als we gewoon de beste oplossingen die al beschikbaar zijn om onze planeet te verbeteren, zouden omarmen en ze naar de mainstream zouden verplaatsen.

Op 8 december draait de film Food Forest – Voedselbossen. De vertoning van de bekroonde documen­taire Food Forest, waarin landschaps­ont­werper Louis De Jaeger onderzoekt hoe je voedsel kan produceren in samenwer­king met de natuur. Omdat de gangbare landbouw op grenzen botst, zijn we als samenleving gebaat bij een andere manier van landbouw. Louis komt uit bij voedselbossen en ontdekt het potentieel van dit systeem om én voedsel te produceren én de biodiversiteit te vergroten én antwoorden te vinden voor de klimaatuitdaging. De documentaire toont een rijkdom aan bomen, struiken, groenten, fruit die wonderlijk goed samenwerken en laat zien welke natuurlijke processen aan de basis liggen van dit voedselsysteem.

Liesbeth van Bemmel van Voedselbos Benthuizen is als gastspreker aanwezig en deelt na afloop haar verhaal.

Meer filmavond info buitenplaatsmolenwei.nl/agenda/