Bouw Vlietland: mogelijk toch flats

Ontwikkelaar Dutch Lake Residence (DLR) dreigt met de bouw van 120 meerlaags appartementen in natuur- en recreatiegebied Vlietland. Dit als er in het eerste kwartaal van dit jaar geen zicht komt op een wijziging van het bestemmingsplan Vlietland Noord waardoor de bouw van 222 recreatiewoningen ter plekke mogelijk worden.

Dat stellen DLR-directeuren M. Heijn en P. de Rooij in een brief aan de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg. Die moet gaan beslissen over de wijziging van het bestemmingsplan.

De toplieden van DLR verwijzen naar ‘onjuiste en eenzijdige informatie’ die over hun plannen voor Vlietland wordt verspreid. Dat speelt volgens hen ‘een belangrijke rol in de beperkte voortgang in de besluitvorming over de bestemmingsplanwijziging’.

‘Helaas zien wij ons hierdoor genoodzaakt de ontwikkeling van een plan met daarin 120 meerlaagse appartementen binnen de huidige vigerende bestemming uit 2005, in gang te zetten. Indien de beoogde wijziging in het eerste kwartaal van 2023 niet in zicht komt, besluiten wij het gebied definitief te ontwikkelen binnen het vigerende bestemmingsplan. Het is voor DLR niet mogelijk om langer te wachten met deze keuze’, schrijven Heijn en De Rooij.

Het bestemmingsplan uit 2005 maakt de bouw van de meerlaagse appartementen mogelijk naast de realisatie van 122 recreatiewoningen. In de wijziging van het bestemmingsplan zijn de meerlaagse appartementen vervangen door recreatiewoningen. Dit omdat de appartementen niet goed in het gebied pasten en er de nodige bedenkingen waren bij ‘flatjes in de natuur’.