Nieuwsbrief

Vlietwensen steunt activiteiten verenigingen

Bent u actief voor een vereniging of stichting en wilt u een activiteit organiseren voor de hele buurt? Bijvoorbeeld een voetbaltoernooi waar iedereen aan mee mag doen, een lunch voor ouderen om elkaar te ontmoeten of een opruimactie in de wijk? Dan kunt u vanaf nu een financiële bijdrage aanvragen bij Vlietwensen. Dit jaar is hiervoor € 25.000 beschikbaar.

Bijeenkomst omgevingsvisie

Maandag 6 en donderdag 16 februari 2023, 19:30 – 21:00 uur

Wat voor gemeente willen we in 2050 zijn? Dat is de centrale vraag bij het opstellen van de omgevingsvisie.

Op maandag 6 (Raadhuis) of donderdag 16 februari (online) gaan we graag met u in gesprek over 4 conceptperspectieven voor de toekomst van onze gemeente:

1) sociaal, veilig en gezond;

2) aantrekkelijk en groen;

3) een vitale economie;

4) toekomstbestendig.

Meld u aan voor de bijeenkomst.

Aanmelden Participatiebijeenkomst Omgevingsvisie | Gemeente Leidschendam-Voorburg (lv.nl)