Jaarvergadering Ouderen Soos Stompwijk

Op dinsdag 28 maart wordt de jaarvergadering van de Ouderen Soos gehouden. Na vele jaren trouwe dienst, treedt Jan Duyvestijn af als penningmeester. Hij heeft gedurende vele jaren de financiële zaken binnen het bestuur beheerd. En dat deed hij met heel veel toewijding. Wij zijn hem dan ook erg dankbaar voor zijn inzet.

Maar dat betekent ook dat we op zoek zijn naar een nieuwe penningmeester. Het is geen heel ingewikkelde taak, maar een beetje rekenkundig inzicht zou wel fijn zijn. Belangstellenden kunnen zich melden bij  één van de bestuursleden of op dinsdagmiddag tijdens de soos.

Aansluitend aan de jaarvergadering gaan we natuurlijk gewoon klaverjassen, kaarten maken of rummikubben. Iedereen is weer van harte welkom.

Astrid Hilgersom, secretaris Ouderen Soos Stompwijk