Verkeersmetingen op 11 locaties

Halverwege juli startte de pilot eenrichtingsverkeer op een deel van de Doctor van Noortstraat in Stompwijk. Belangrijkste doel van deze pilot is om het doorgaande verkeer te weren in het dorp en via de Veenpoldersweg om het dorp te laten rijden. Om te beoordelen wat het effect is van de pilot, gaat de gemeente op 11 locaties verkeersmetingen uitvoeren (zie afbeelding voor meetlocaties).

De metingen vinden plaats in de laatste week van september en de eerste week van oktober. De verkeersmetingen gaan automatisch, 24 uur per dag met pneumatische (luchtdruk) slangen op het wegdek. Deze slangen zijn verbonden aan kastjes (zie afbeelding). Hiermee wordt het aantal wielen en het gewicht van het voertuig gemeten. Daarmee wordt bekend welk type vervoersmiddel hoe vaak en waar rijdt. Omdat aan elk kastje 2 slangen zijn verbonden, wordt ook gelijk de snelheid gemeten.

Na de verkeerstelling wordt geanalyseerd wat het verschil is met de metingen die vóór de pilot zijn uitgevoerd. Hiermee krijgt de gemeente inzicht of de pilot succesvol is en op welke wijze deze permanent kan worden ingezet bij de herinrichting van de Doctor van Noortstraat.