GENIETEN

Er zijn van die momenten van geluk die je soms kunnen overvallen en bezit van je nemen. Ik krijg dat elk jaar weer als ik de eerste vlaggen buiten zie hangen rond de tijd dat de examenuitslagen bekend worden gemaakt. Het lijkt altijd weer of die spanning van toen en de opluchting van het geslaagd zijn weer even boven komt.
Een stralende ome Niek (uit de polder), die zijn 75ste verjaardag vierde in bijzijn van al zijn nichten en neven in het Dorpshuis. Wat een gezellige familiereünie was dat. Bedankt ome Niek en nog van harte gefeliciteerd.
Ik heb het ook als ik de eerste kermiswagens op het terrein zie verschijnen en de bedrijvigheid op het veld toeneemt. De kriebels van de op komst zijnde kermis en het daarbij behorende vakantiegevoel. (Ik ben al weer een maand aan de slag) Het uitzien naar deze dagen vol activiteiten en ontmoetingen met oude bekenden.
Een traditie die al zo lang stand houdt en weer zoveel mensen naar hun geboortegrond lokt.
Ans heeft ook een kermisgevoel. Helaas is zij dit jaar afwezig, maar volgend jaar zal zij des te meer genieten. Dit wordt een test of zij ook buiten de kermis kan. Ze denkt dat dit wel gaat lukken.
Bea heb je ook een kermisgevoel? Nog niet echt, dat zal vrijdag wel komen. Misschien helpt een kaneelstok uit de supermarkt alvast een beetje.
Jacintha heeft helemaal geen kermisgevoel! Hoe kan dat nou? Nog steeds geen echte Stompwijker, terwijl ze hier toch al 24 jaar woont. De kinderen daarentegen hebben het gevoel wel en zullen met pa (en zijn hele familie) op de tribune gaan zitten.
Laura daarentegen ging vanavond al naar de kermis, dat zijn de echte!!
Marga ja natuurlijk, want de kermis betekent vakantie en paardenpoep ruiken, gokje wagen en een wijntje drinken.
Mijn inspiratiegevoel is ook aan vakantie toe.
Blijft een verzoek van drie moddermutsen aan vooral mannelijke bezoekers om vooral het ammoniakgehalte van de slootje laag te houden. Naar het toilet als ze tenminste nog niet zoveel bier op hebben. Meer bier, meer verdunning en lekker warm .
Plezierige vakantie, tot over twee weken. Petra

ISABELLE

Film “ISABELLE” van Tim Oliehoek op televisie.
Hallo allemaal,
Ik wil jullie laten weten dat de eindexamenfilm “Isabelle” naar het boek van Tes-sa de Loo (waar ik de regie en scenario voor heb gedaan) eindelijk wordt uitge-zonden. En wel… hou je vast: 8 augustus om 00.15 op Nederland 3.
Ja…. zo laat… Ik ben niet degene die over de programmering gaat. Ik zeg alleen maar “actie”. De film was waarschijnlijk te commercieel voor de Humanistische Omroep. Dit is ook de reden van dit bericht, dan heb ik nog kans dat er mensen naar kijken. Veel kijkplezier!!
Tim Oliehoek

Beste Blesruiters

Het was weer een druk weekend. Afgelopen vrijdag organiseerden we voor de 2e onderlinge wedstrijd het springen. Bijna iedereen was er en bij het opbouwen en de start was het droog. Dat bleef niet zo, het ging echt regenen maar het was toch druk en de deel-nemers hebben gewoon 2 keer gesprongen. Op zaterdag was het poetsdag voor de rest van de onderlinge wedstrijd op zondag “alles glom weer”. Deze dag was fris maar droog en werd na de prijsuitreiking(zie elders vermeld) afgesloten door de traditionele gezellige barbecue. Nu staat de kermis op het programma. Vergeten jullie de optocht met de start om 19.00 uur niet? (op tijd verzamelen) De burge-meester rijdt mee dus zorg dat de stoet omvangrijk wordt. Zo dat was het weer voor deze week; tot aanstaande vrijdag.
Piet van der Mespel (secr)
Blesruiters Prijsuitreiking 14-7-02

Junior Bixie:
1. Britt Dloeman met Sjoerd
2. Zoey v.d. Bosch met Goldy
3. Silke v.d. Voort met Iris
4. Deveney v.d. Kraan met Eppo
5. Tamaro Loof met Mikado
6/7 ex equo
Cheyenne v.d. Bosch met Clanny
Iris Sweene met Jolene
8. Livia Dominicus met Mexx
9. Suzanne de Groot met Petra
10. Anouk Noordman met Ollie
11. Iris v.d. Lubbe met Anky
12. Nadine Paardekooper met Bas

Junioren B1:
1. Leonie Zuidgeest met Roxy
2. Anne de Bruin met Goldy
3. Mandy Overdevest met Clanny

Pony’s B (niet federatie):
1. Sabine Klerks
2. Dennis Slingerland
3. Jaime de Groot

Pony’s Federatie:
1.Sandy v.d Salm
Paarden Federatie:
1.Corine Zitman

Paarden B niet Federatie:
1.Wendy Schuurmans

Paarden B recreanten:
1. Erna v.d. Lubbe

Capille proef:
1. Anne de Bruin
2. Iris v.d. Lubbe en Jacko Möhle

Vaardigheid Mennen
A.Eenspan pony L/H/Z 11deelnemers
1. Wim v.d. Mespel (foutloos)
2. Chris koek ( ½ strafpunt)
3. Willie v.d. Mespel (1 ½ strafpunt)

B.eenspan paard L/M 9 deelnemers
1.Kimberley Boon (foutloos)
2. Gerard de Groot ( foutloos)
3. Jan Kerkvliet ( 2 ½ straf)

C.tweespan pony L 1 deelnemer
1. Sonja de Jong (foutloos)

Dressuur
A) Eenspan B, 9 deelnemers.
1. Kitty Smits-Roeling 165
2. Johan van Santen 162
3. Cees Overdevest 158

B) Eenspan L/M 11 deelnemers
1. Jan Kerkvliet 172
2. Ab Spaan 163
3. Gerard de Groot 162

C) Tweespan L, 1 deelnemer
1. Sonja de Jong 153

Floriade

Dagje uit/ vakantietip
De Floriade in Vijfhuizen (nabij Hoofddorp) is zeer zeker de moeite waard om te bezoeken. Te zien is 75 hectare vol bloemen en planten, gepresenteerd op diverse manieren. Zo zijn er veertig buitenlandse tuinen te bewonderen, is er een Aziatische dorp en kun je een kijkje nemen in een woning zoals deze er in 2010 uit zal zien. Ook zijn er verschillende thematuinen en tentoonstellingen en is er nog veel meer moois te zien. In de binnententoonstelling kunt u de komende weken het volgende bezichtigen:
13 -20 juli nachtschade
20-25 juli zomerbloemen
25 juli-6 aug fuchsia’s
6-9 aug groentegewassen
7-11 aug gladiolen en zantedeschia
10-18 aug Indonesische bloemsierkunst
13-18 aug zonnebloemen
etc.etc.
Kortom, teveel om op te noemen.
De Floriade is nog geopend tot 20 oktober 2002. Voor meer informatie: www.floriade.com Th.Duyvestijn. L.T.O.

Opgeven misintenties

Wilt u zo vriendelijk zijn om bij een schriftelijke opgave voor een misintentie uw naam en telefoonnummer te vermelden? Dit om vervelende situaties te voorkomen. Het gebeurt nogal eens dat een intentie lang van tevoren opgegeven wordt. Als later in het jaar blijkt dat een viering op het laatste moment toch komt te vervallen, dan wordt u vanuit het secretariaat benaderd wanneer u de intentie alsnog gelezen wilt hebben. Dit is uiteraard alleen mogelijk indien bekend is wie de intentie heeft opgegeven. Een misintentie kost € 7,50, ongeacht het aantal namen dat opgegeven is. Hartelijk dank voor uw medewerking.
Bea Olyhoek

bedevaart naar Lourdes

Grote belangstelling voor bedevaart naar Lourdes
In de maand september 2002 heeft VNB Nationale Bedevaarten extra vliegcapa-citeit ingekocht. Hierdoor is extra ruimte ontstaan om nieuwe belangstellenden en late beslissers ook in de gelegenheid te stellen om met onze bedevaart naar Lourdes te reizen. De reis per vliegtuig is comfortabel en duurt 1½ uur. Het vertrek is vanaf Eindhoven Airport en Twente Airport. De totale reis beslaat 6 dagen. VNB Nationale Bedevaarten organiseert al sinds 1883 bedevaarten naar Lourdes. Jaarlijks worden meerdere reizen aangeboden, waaraan in totaal 7.000 pelgrims deelnemen. De september vliegketen trok zoveel belangstelling dat voor een aantal reizen geen plaatsen meer beschikbaar wasren. Daarom is besloten een extra vliegtuig in te zetten.. Hierdoor kan de bestaande wachtlijst worden bediend en is er nog ruimte voor andere belangstellenden. Overigens worden alle septem-berreizen ook uitgevoerd per bus, deze sluiten in Lourdes aan bij de vliegbede-vaart en men beleeft hetzelfde programma. Wilt u meer weten over exacte data en de mogelijkheden voor deelname, neem dan contact op met VNB Nationale Bedevaarten, tel. 073-6818111.
A.H.J. van Santen, Dr. van Noortstraat 97

De NACHTEGAALTJES

WIST U DAT……
…het kinderkoor De Nachtegaaltjes zaterdag 13 juli in Bleiswijk is uitgeweest?
…Anne heel goed achterstevoren ezel kan rijden?
…Jayme een losgebroken geit weer in zijn wei krijgt?
…Marlou dol is op raket waterijs?
…Eline (Bennis) elke pony kan rijden, maar als er een wild
wordt, ze toch maar opzij gaat?
…Karolien beweerde dat ze nog nooit een pony zo hard voor
een hond uit heeft zien rennen?
…Eline(Zweers) pijn in haar buik had maar dacht dat het niet van
de patat of de pannenkoek kwam?
…Lisanne (haar tweelingzus) géén pijn in haar buik had?
…(Wij dachten dat tweelingen altijd alles het zelfde hadden?)
…Bart liever van de glijbaan gaat?
…Daphne denkt dat haar zusje ook wel op het koortje komt, voor de uitjes?
…Yaci nu toch ook wel op een ezel durft?
…Jeanine met oneindig geduld de ezels vooruit trok?
…Iris de beste was met het midgetgolfen?
…Annabel haar zandtaartjes niet kwijt wilde?
…Marinka en Josine het ook nog helemaal niet zat waren?
…Wilma een poging deed om 7 ezels, 15 kinderen en 3 volwassenen op één
foto te krijgen?
…Gerda zon dag onmisbaar is voor proviand en om alles te betalen?
(en voor de gezelligheid natuurlijk!)
…Truus de ezels zo leuk vond dat ze er met de kermis weer naar gaat kijken?
…Er niemand om half 6 naar huis wilde maar we toch wel gingen?
…DAT U ONS NA DE SCHOOLVAKANTIE WEER IN DE GEZINSVIERINGEN KUNT HOREN???????
Tot ziens! Truus den Hollander en Agnes van Boheemen

Parochieberichten

Telefonische bereikbaarheid:
Pastorie Dr. van Noortstraat 88
2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604
Pastoor B. van der Plas tel. 071-5801215
Koster A. Hilgersom tel. 071-5801563
Openingstijden parochiesecretariaat
Maandag en vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur
Woensdag van 9.30 uur tot 10.30 uur
Verzorging begrafenissen en crematies
De heer C.G.J. Onderwater, tel. 079-3422906 of mobiel 0655976947

PAROCHIEBERICHTEN STOMPWIJK
Woensdag 17 juli 9.00 uur: geen eucharistieviering
Zaterdag 20 juli i.v.m. de vakantie geen eucharistieviering
Zondag 21 juli 11.00 uur: eucharistieviering met samenzang,
voorganger pastoor v.d. Plas
Woensdag 24 juli 9.00 uur: geen eucharistieviering
Zaterdag 27 juli i.v.m. de vakantie geen eucharistieviering
Zondag 28 juli 11.00 uur: eucharistieviering met samenzang,
voorganger pastoor v.d. Plas

IN ONDERTROUW: Jonathan Moyle (uit Engeland) en Carla Madureira
Louro (uit Mozambique), wonende Huyssitterweg 44, gaan trouwen op 20 juli
in Portiers, Frankrijk

GEDOOPT: Bart van Santen, Oostvlietweg 37, op 14 juli 2002

OVERLEDEN: Pastoor P.C.M. Mussert (Oude Wetering) op 9 juli 2002

GEBEDSINTENTIES
Zondag 21 juli 11.00 uur: Martien v.d. Bos, Johannes Olsthoorn, Jaap van Es,
overleden ouders Turkenburg-v.d. Kroft, jaargetijde Kees de Jong, overleden
ouders van Santen-Overdevest, Cor Janson, Alice Boon-Willems, Aad Luk,
Magda van Santen-van Paassen, jaargetijde Adrianus en Wilhelmina
van Wijk-Ham, Wim Theuns, Arie en Kees Olsthoorn, Nel Spruijt-
van Bohemen, Adriana de Heij-Janssen, Toos van Boheemen-
Warmenhoven, Ben Spaans, Piet Reichholdt, Willem v.d. Kroft,
Greet v.d. Hulst-van Santen, Niek van Santen, Koos v.d. Poel
Zondag 28 juli 11.00 uur: jaargetijde Leo Mooyman, familie Mooyman-
van Veen, Magda van Santen-van Paassen, Wim Theuns, Arie en Kees
Olsthoorn, Kees van Dijk, Nel Spruijt-van Boheemen, Adriana de Heij-
-3-
Janssen, Toos van Boheemen-Warmenhoven, Kees Verhagen, Ben Spaans,
Piet Reichholdt, Koos v.d. Poel

LECTOR COMMUNIE-UITDEELHULP
Zondag 21 juli R.v.d.Ham C. Bergen
Zondag 28 juli P. van Haaster L. Turkenburg

KERKDIENSTEN ZOETERWOUDE
Zaterdag 20 juli 19.00 uur: St. Jan, gezongen viering
Zondag 21 juli 9.30 uur: Christus Dienaar, hoogmis
9.30 uur: Emmaus, hoogmis
Zaterdag 27 juli 19.00 uur: Christus Dienaar, gezongen viering
Zondag 28 juli 9.30 uur: St. Jan, hoogmis
9.30 uur: Emmaus, hoogmis

Dorp van het dorstige hert