Nieuw nme-programma

Nieuw nme-programma Leidschendam-Voorburg
Champignons, vlinders en kippen in de klas
Zelfgekweekte champignons eten, de waterkwaliteit van een sloot onderzoeken, een afvalproject op school houden, kijken naar levende vlinders in de klas of tijdens de les een heuse kip verzorgen. Een kleine greep uit een veelheid van leerzame dingen waar basisscholen in Leidschen-dam-Voorburg dit schooljaar via het Jaarprogramma Natuur- en Milieueducatie (NME) op kunnen intekenen. Deze week ontvangen alle basisscholen in Leid-schendam-Voorburg het nieuwe programma. Scholen in Leidschendam zijn al bekend met dergelijke natuur- en milieuactiviteiten, voor de Voorburgse scholen is het een nieuw fenomeen.
Leskisten en excursies
In het programma leest de school wat er gedurende het schooljaar in Leidschen-dam-Voorburg op NME-gebied mogelijk is. Zo worden er leskisten met educatief materiaal uitgeleend, kunnen scholen kunnen zich opgeven voor zendingen van ecobollen, champignons, voorjaarstakken of vlinders in de klas en kan men inschrijven voor deelname aan de Boomfeestdag-activiteiten. Het programma bevat tenslotte ook het excursieaanbod van de vrijwilligers van SEMEN en van de Stadskinderboerderij Essesteijn. Het programma is samen-gesteld door de gemeente Leidschendam-Voorburg, de Stadskinderboerderij Essesteijn en de vrijwilligersorganisatie SEMEN (Stichting Educatie Milieu en Natuurbeleving). Het programma is bedoeld om het basisonderwijs te inspireren en te ondersteunen bij het geven van natuur- en milieulessen.