parochieberichten

Telefonische bereikbaarheid:
Pastorie Dr. van Noortstraat 88
2266 HA Stompwijk tel. 071 5801604
Pastoor B. van der Plas tel. 071 5801215
Koster A. Hilgersom tel. 071 5801563
Openingstijden parochiesecretariaat
Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 12.00 uur

Verzorging begrafenissen en crematies
De heer C. G . J. Onderwater, tel. 079 3422906
e mail: info@cuo zm.nl

PAROCHIEBERICHTEN STOMPWIJK

Woensdag 15 juni 9.00 uur: eucharistieviering, voorganger pastoor v.d. Plas
Zaterdag 18 juni 19.00 uur: geen viering
Zondag 19 juni 11.00 uur: eucharistieviering m.m.v. herenkoor,
voorganger pastoor v.d. Plas
12.45 uur: doop van Tim Christiaan Koot

Geboren: Pim en Sjors van Swieten, Dr. van Noortstraat 91a,
2266 GT Stompwijk

In Ondertrouw: Milko Romein en Dorien van Es

Gebedsintenties
Zondag 19 juni 11.00 uur: overleden armen en weldoeners van de parochie,
Martinus Verhagen, overleden ouders Vreeswijk van Leeuwen, Toos van Boheemen Warmenhoven, overleden ouders Waaijer Caspers, Louis Luiten, Corrie Luiten Groenewegen, Koos de Groot, Magda van Santen van Paassen
Riet Hilgersom van Leeuwen, Wilhelmina Waaijer Kasbergen, Cisca v.d. Helm Mensen, Corrie Luiten Waaijer, Jeanne de Groot Pannebakker, Petronella van Rijn Hoogeveen, Theodorus Lexmond, Joop Olijhoek, John Knebel, Wim v.d. Helm, Gerard van Steekelenburg, Corrie Verhagen, Ans Luiten, Wilma v.d. Horst de Koning, Kees van Santen, Joop van Geijlswijk Jr, Martien van Leeuwen,
Leen van Bohemen, Sanne Switsar, Sjaan van Es van Santen, tot zekere intentie

zaterdag 18 juni Zondag 19 juni
lector: geen Paula van Haaster
communie uitdeelhulp: geen Lilia Turkenburg
koster: Adriaan Hilgersom Adriaan Hilgersom

KERKDIENSTEN ZOETERWOUDE

Zaterdag 18 juni St. Jan 15.00 uur: huwelijksinzegening
Milko Romein en Dorien van Es
19.00 uur: gezongen viering
Zondag 19 juni Christus Dienaar 9.30 uur: hoogmis kinderkerk
Emmaus kapel 9.30 uur: gezongen viering