De Dorpsketting een bindende factor in Stompwijk

Het is al weer 35 jaar geleden dat een aantal Stompwijkers het initiatief hebben genomen om de Dorpsketting op te richten. Waarschijnlijk hebben de initiatiefnemers er geen idee van gehad hoe belangrijk hun initiatief destijds is geweest. Zij hebben nooit kunnen vermoeden dat 35 jaar later een veel gestelde vraag in menig huisgezin nog steeds is: ‘Is de Dorpsketting er al?’ Dat de Dorpsketting verschijnt, is al lang geen vraag meer. Al 35 jaar lang ligt het blad wekelijks bij alle Stompwijkers op de deurmat. Een prestatie waar de Stompwijlkse gemeenschap met recht trots op mag zijn.
De rol van de Dorpsketting is al die jaren dezelfde gebleven. Een blad waarin lief en leed wordt gedeeld en dat daarmee een bindende factor in Stompwijk is geworden. Ook een laagdrempelig blad. Menig Stompwijker heeft zijn of haar eerste ingezonden stukje in de Dorpsketting geplaatst. Hierdoor is de Dorpsketting ook voor de beleidsmakers een belangrijke bron van informatie en soms ook de luis in de pels.
De rol van de Dorpsketting mag de afgelopen jaren dan niet zijn veranderd, dat geldt uiteraard niet voor de uiterlijke verschijningsvorm. De Dorpsketting is wat dat betreft met de tijd meegegaan. Van (elektrische) schrijfmachine tot pc, van stencilmachine tot geavanceerde offset apparatuur en sinds een aantal jaren natuurlijk ook een eigen website.
Dit alles is de verdienste van heel veel mensen, maar toch in het bijzonder van de redactie die elke week deze klus weet te klaren. Een aantal redactieleden doet dit werk al vele jaren. Het is een stuk van hun leven geworden. De maandagavond is bestemd voor de Dorpsketting wat er ook gebeurt. Naast de redactie moeten we natuurlijk ook niet de insteekploeg vergeten en de bezorg(st)ers. Door weer en wind bezorgen zij wekelijks vrijwel zonder klachten de Dorpsketting. Ook dit is een trouwe groep van medewerk(st)ers want er is weinig verloop. Terecht worden zij in dit jubileumnummer in het zonnetje gezet.
In de achterliggende 35 jaar is er natuurlijk heel veel gebeurd. Er is veel lief en leed gedeeld. Bep van Santen en Ans Luiten maakten deel uit van de redactie, maar helaas zijn beiden ons op veel te jonge leeftijd ontvallen. Hun enthousiaste betrokkenheid bij het blad zal ons altijd bijblijven.
Bij een jubileum hoort een terugblik. In dit speciale jubileumnummer van de Dorpsketting vindt u dan ook een kort overzicht van 35 jaar Dorpsketting. Verder treft u een aantal interviews aan met opmerkelijke oud Stompwijkers. Ook oud bestuursleden komen aan het woord. Kortom, dit nummer biedt de lezer voor elk wat wils.
Jubilea zijn niet alleen gelegenheden om terug te kijken, maar ook om het oog op de toekomst te richten. De rol van de Dorpsketting zal niet veel veranderen. Ook is er voldoende draagvlak onder de Stompwijkse bevolking voor het blad. In zoverre ziet ook de toekomst er goed uit. Wellicht dat we moeten proberen wat meer jongeren bij het blad te betrekken, zodat ook voor deze groep lezers het blad interessant blijft en ook zij er zich voldoende bij betrokken gaan voelen. Het bestuur heeft er alle vertrouwen in dat dit gaat lukken. De Dorpsketting zal ons allemaal overleven

Namens het bestuur van de Stichting tot exploitatie van de Dorpsketting,
Sjaak Jansen
(voorzitter)