Informatieavond

Informatieavond watersporters Recreatieplas Vlietland en Meeslouwerplas

Binnenkort wordt gestart met de werkzaamheden om de Meeslouwerplas in recreatiegebied Vlietland te verondiepen. Deze werkzaamheden vinden plaats om de recreatie- en natuurwaarden van het gebied te vergroten en om de oevers van de plas veiliger te maken door deze te stabiliseren.

Omdat de werkzaamheden consequenties hebben voor de watersporters in het gebied, organiseert de provincie Zuid-Holland in samenwerking met BAM Wegen Regio West en Groenservice Zuid-Holland een informatiebijeenkomst voor watersporters op woensdag 20 april.

De bijeenkomst is bedoeld voor watersporters die gebruik willen gaan maken van de doorvaart bij de nieuwe ophaalbrug in het recreatiegebied Vlietland en vindt plaats op woensdag 20 april van 20.00 – 22.00 uur bij Watersportvereniging Leidschendam en omstreken, Rietpolderweg 12 te Leidschendam.

Tijdens de bijeenkomst wordt onder meer informatie gegeven over de introductie van een pasjessysteem om de ophaalbrug te bedienen. Eigenaren van zeilboten (van maximaal 6.5 meter lengte) met een staande mast en een (buitenboord)motor komen in aanmerking voor een dergelijke pas.

In mei zullen de omwonenden van het recreatiegebied tijdens een volgende informatieavond worden geïnformeerd over de werkzaamheden in de plas. Zij ontvangen hiervoor binnenkort een uitnodiging.

Werkzaamheden

In april 2011 starten de werkzaamheden om de Meeslouwerplas te verondiepen. Dit zal vooral te merken zijn aan schepen met grond en bagger die de Vliet, het zuidelijk deel van de recreatieplas Vlietland en de Meeslouwerplas bevaren. De schepen kunnen iedere werkdag van 07.00 uur tot 19.00 uur aanwezig zijn. Er varen 1 tot 10 schepen per dag. In de Meeslouwerplas is een ponton geplaatst waar de verwerking van de grond en de bagger plaatsvindt. De werkzaamheden gaan naar verwachting tien jaar duren en worden in opdracht van de provincie Zuid-Holland uitgevoerd door BAM Wegen Regio West. De aanvoer van grond, bagger en andere materialen gebeurt per schip. Daarom is de oude Baileybrug vervangen door een ophaalbrug.