Vrijheid!!!!!!!

Velen hebben jaren gestreden voor onze vrijheid en die vrijheid hebben we gekregen en verworven. In de laatste 70 jaar, deze vrijheid moet men koesteren en we moeten er voor zorgdragen dat dit niet verder afkalvert.

Dit kan ik schrijven als mens en als inwoner van Stompwijk maar ik had het heel graag een keer anders gezien namelijk dat onze Stompwijkse Paarden hun gedachten hierover op papier konden zetten, over hun VRIJHEID in hun Polders en hun Landschappen die zeker aan het afkalven is. De realiteit is anders maar met deze gedachte over vrijheid zou zelfs een paard nog wel bureauwerk kunnen doen.

Veel Vrijheid – Blijheid en Wijsheid toegewenst aan de medemens namens mij en de Stompwijkse paarden.

Peter van Viegen