Parochieberichten

 Overleden:  7 mei, Henk Luiten in de leeftijd van 56 jaar.

Dopen: Zondag 15 mei 13.00 uur wordt Oliva Kate Veenstra d.m.v het H. Doopsel in de parochie opgenomen.

Hartelijk gefeliciteerd namens de parochiegemeenschap.

Weekvieringen in de  RK H.Laurentius Parochie

Woensdag  11 mei                             13.30 uur                       Generale repetitie 1e communicanten

Donderdag 12 mei                             19.00 uur                       rozenkransgebed voorganger Dhr. J.v.Rijn

                                                          20.00 uur                       bijeenkomst wijkcontactpersonen

Zaterdag   14 mei                              19.00 uur                        geen viering

Zondag     15 mei                              11.00 uur                        1e communieviering met kinderkoor

                                                                                                 Voorgangers pastoor J.v.d. Bie/ pastor M. Hoogervorst

                                                          10.45 uur                        bijeenkomst communicanten in de grote zaal

                                                          13.00 uur                        doopviering met  Olivia Kate Veenstra

                                                          19.00 uur                        avondwake voor Henk Luiten

Maandag  16 mei                               10.30 uur                        Eucharistieviering voor Henk Luiten met  het Oud Prinsenkoor,

                                                                                                 waarna begrafenis op het kerkhof naast de kerk.

                                                                                                 Voorganger Em. Pastoor H.v.d. Plas.

Maandag 16 mei,                               20.00 uur                       informatieavond in het kader van de clustervorming.

                                                                                                In het dorpshuis, iedereen is welkom !

Misintenties

Zaterdag 14 mei 19.00 uur           geen viering

Zondag    15 mei 11.00 uur voor de overleden armen  en weldoeners van de parochie, Jannie Suyten -v.Leeuwen jaargetijde, Hans de Winter, Leo Luiten, Piet v.d Arend,  Leen v. Boheemen, Sjaak en Anja v. Santen – Koot, An Koeleman -v. Veen, Jan Kerkvliet, Douwe de Winter, Truus Hilgersom- Verhart, Annie v.d. Burg .v. Veen, Will v.d. Brink – Luiten, Aad Luk, Gerard Put, Jaap Warmerdam, Corrie Bolleboom – Zoetendaal.

                                                        Kosters                      Lectoren                           Misdienaars

Zaterdag 14 mei 19.00 uur            geen                            geen                                  geen

Zondag    15 mei  11.00 uur           John O.                        Nel Klijn                             Dennis Luk en Luca v. Santen

Meimaand Mariamaand Donderdag om 19.00 uur komen we weer bijeen in de kerk om een half uurtje alles wat ons bezig houdt en bezwaart aan God onze Vader voor te leggen. En we roepen daarbij de voorspraak in van moeder Maria door het bidden van het  rozenkransgebed. Hopelijk wilt u een half uurtje vrij maken om naar de kerk te komen en met ons mee te bidden. U bent van harte welkom.

Jan van Rijn

Vastenactie voor Ghana en “De Bakkerij”

De laatste zakjes zijn binnen gekomen dus zijn we aan het tellen gegaan, de opbrengst is dit jaar bijzonder, met de machtigingen erbij hebben de vrijwilligers 2.045, opgehaald. Zowaar een prachtig bedrag. Dit is exclusief de Maer ten v.d. Velde  school, zij hebben voor een eigen vastenproject hebben gekozen. Hartelijk dank aan ophalers en gevers voor hun inzet en voor dit prachtig resultaat. Als er een reactie uit Ghana komt hoort u het zeker.

Hartelijk dank voor uw inzet. MOV Stompwijk

Rouwen hoe ga je daar mee om?

Deze vraag hoor je regelmatig klinken. In de familie, in de vriendenkring, in de straat zijn mensen die rouwen. Je wilt ze nabij zijn, maar hoe doe je dat? De pastoraatsgroep van de Goede Herder heeft het initiatief genomen om over deze vraag een avond te houden voor alle parochianen van de federatie. (Stompwijk – Zoeterwoude Dorp – Zoeterwoude Rijndijk en Leiderdorp). Ieder die met deze vraag rondloopt of wellicht andere vragen rond rouwen heeft,  is van harte welkom op woensdag 18 mei a.s. om 19.30 uur in de pastorie van de Meerburg. Deze avond staat onder leiding van pastor M. Hoogervorst – pastoraal werkster en mw. J. v.d. Hulst lid van de pastoraatgroep en verpleegkundige van de palliatieve afdeling in Leythenrode. Voor de organisatie is het belangrijk dat we weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen. U kunt zich aanmelden bij uw parochiesecretariaat of via onderstaande mail. Ieder is van harte welkom!

Pastor M. Hoogervorst  -pastoraal werkster (m.hoogervorst@live.nl)

Mw. J. van der Hulst