Uitslag enquete

Lezersonderzoek “De Dorpsketting”

Begin dit jaar is er een groot lezersonderzoek gehouden over “De Dorpsketting” . Het bestuur wilde graag in deze veranderende tijden van Internet, Facebook, Twitter etc. bij de mensen zelf eens informeren hoe zij over de Dorpsketting denken. Mede met behulp van deze enquete wil zij ook verder de toekomst bepalen. Gaan we meer naar het internet of willen we juist een boekje. Dit alles geprobeerd af te zetten tegen de leeftijdssamenstelling van het dorp. En tegelijk van de situatie gebruikmakend een beeld van “Wat lezen de mensen wel, wat lezen de mensen niet. Ook besloot het bestuur om samen met de redactie de formulieren ingevuld persoonlijk weer op te halen, althans voornamelijk in en om de kern van het dorp.

Dit had wel effect want van de 947 uitgedeelde formulieren, zijn er 704 adressen actief benaderd en daarvan ontvingen we 436 formulieren ingevuld retour. Zowaar geen slecht resultaat. Inmiddels zijn alle gegevens verzameld en kunt u in bijgaande grafieken de resultaten lezen. Wat betreft de uitslag kunnen we de “lezers” geruststellen.

Op de vraag of het boekje behouden moet blijven antwoordde 98% “Ja”. Dat is duidelijk dus. Ondanks de steeds professioneler wordende website “www.stompwijk.nl”, viel het gebruik een beetje tegen. In werkelijkheid wordt er wel meer naar deze site gekeken, maar wellicht is het juist deze categorie mensen, die het formulier “niet” heeft ingeleverd.

Het voortbestaan echter is niet alleen afhankelijk van dit positieve antwoord. Elke week opnieuw moet er weer een flinke hoeveelheid werk verzet worden door de redactie en vrijwilligers. Ook moet het boekje leesbaar blijven en mag het geen advertentiekrantje worden. Vers bloed met nieuwe ideeën is niet alleen gewenst, het is nodig. Op de vraag of men eventueel ook als vrijwilliger in welke vorm dan ook een bijdrage zou willen leveren, antwoordde maar liefst 20 personen met ja, en 17 personen met misschien. Dat is niet mis. Het bestuur wil nu in het najaar speciaal voor belangstellenden een avond organiseren. Hou uw email dus in de gaten. Verder kunt u bijgaande grafieken bestuderen en als u nog vragen heeft of nog meer wil weten, stuur een emailtje aan redactie@dorpsketting.nl .

 Redactie en bestuur Dorpsketting Leo Oliehoek

Zie de volledige overzichten in nr. 2097, dus kijk snel in de boekenkast.