Parochieberichten H. Laurentius Stompwijk

Parochieberichten H. Laurentius Stompwijk

Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte,

Overlijden, of een persoonlijk gesprek.

Centraal meldingsnummer 0622027668

Telefonische bereikbaarheid:

Pastorie Dr. van Noortstraat 88

2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604

Pastoor: J. v.d. Bie tel. 071- 5220655

Emailadres: pastoor.degoedeherder@yahoo.com

Spreekuur elke 2e woensdag van de maand 10.30 tot 11.30 uur 

Openingstijden parochiesecretariaat

Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur.

Mandag 23 juli is het secretariaat gesloten.

E-mail: sintlaurentius@hotmail.com

Betaling  kerkbijdrage Rabobank rek. nr. 361502168

Bijdrage voor misintenties  op Raborekening 361500947

Donaties t.b.v. het Restauratie fonds rekeningnr. Rabo 1433.26.430

Verzorging begrafenissen en crematies

De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl

Weekvieringen in de  RK H. Laurentius Parochie

Woensdag    18 juli 09.30 uur Geen viering

Zaterdag      21 juli 19.00 uur  Geen viering.

Zondag        22 juli 11.00 uur woord- en communieviering met samenzang

                                               voorganger diaken H. Peters

Zaterdag      28 juli 19.00 uur woord- en communieviering met samenzang

                                               voorganger Mw. Marianne Turk

Zondag        29 juli 11.00 uur woord- en communieviering met samenzang

                                               voorganger Mw. Marianne Turk

Misintenties

Zaterdag 21 juli 19.00 uur geen viering.

Zondag    22 juli 11.00 uur  voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, Gerard Geus Jaargetijde, Adrianus v. Wijk en Wilhelmina – Ham jaargetijde, Nico v. Boheemen, Cor Janson, overleden ouders v. Santen – Overdevest, Jan v. d. Krogt, Piet Roeling, Ge Hoogervorst, Piet v. d. Arend, Leen v. Boheemen, Sjaak en Anja v. Santen – Koot, Jannie Suyten -v. Leeuwen, Gerard Geus, Gerarda Knijnenburg -v.d. Lubbe, Nicolaas v. Schie, Gerarda de Jong -v.d. Poel, Corrie Groeneweg -v.d. Kerkhof, Piet Janson, Gerard Pijnaker, Riet Oliehoek -de Haas, Nico de Heij, Gon Scholtes– Knijnenburg, To Olsthoorn, Antoon de Winter, Rie Onderwater, Jet Overdevest – Rijneveen, Cor Caspers, Dora Disseldorp – Luk, Francina Overdevest -Nederpelt.

Zaterdag 28 juli 19.00 uur  voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, Cor Caspers, Dora Disseldorp – Luk, Francina Overdevest –Nederpelt, Antoon de Winter, Jannie Suyten -v. Leeuwen, Cok Hilgersom, Berus v. Vliet, Bas v. d. Helm, Gerard Pijnaker.

Zondag 29 juli 11.00 uur  voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, Jack Luiten uit Chino Amerika, Corrie v. d. Zijden -v. Leeuwen, Toos v Boheemen – Warmerhoven, overleden ouders v. Boheemen -v. d. Krogt, Arie en Rika v Santen – Verhagen, To v. d. Bos – de Vrede, Martien v. d. Bos, overleden ouders v. Marwijk -v. Santen, Leen v. Boheemen, Sjaak en Anja v. Santen – Koot, Jannie Suyten -v. Leeuwen, Gerard Geus, Gerarda Knijnenburg -v.d. Lubbe, Nicolaas v. Schie, Gerarda de Jong -v.d. Poel,  Corrie Groeneweg -v.d. Kerkhof, Piet Janson, Riet Oliehoek de Haas, Nico de Heij, To Olsthoorn, Antoon de Winter, Rie Onderwater, Gon Scholtes– Knijnenburg, Jet Overdevest – Rijneveen, Dora Disseldorp – Luk, Francina Overdevest -Nederpelt.

 Kerkhulpen                           kosters                      lectoren                                 Misdienaars

Zaterdag 21  juli  19.00 uur    geen                          geen                                         geen

Zondag   22  juli   11.00 uur   J. Olyhoek                  Cees Bergen                              geen

Zaterdag 28  juli   19.00 uur     A.v.S                         geen                                         geen

Zondag   29  juli   11.00 uur     A.v.S                         Jan v Rijn                                   geen

Paardendagen

Tijdens de feestelijkheden rond de Paardendagen is het kerkhof van 19.00 uur tot 09.00 uur gesloten.

Bericht van uit kerkbestuur

Om persoonlijke redenen heeft de vice voorzitter kerkbestuur, besloten zijn taken te beëindigen. Tot 1 oktober blijft hij zijn adviserende taken uitvoeren.  Het huidige kerkbestuur is op zoek naar opvolging!

Indien U contact wenst met het kerkbestuur dan kan dat het beste met Rienus Odijk secretaris van het bestuur, of via het secretariaat.