College Nieuwsflits

College nieuwsflits Leidschendam-Voorburg 7 augustus

Recreatief knooppunt voor aantrekkelijker buitengebied

De ontwikkeling van een recreatief knooppunt aan de Stompwijkseweg vormt een unieke kans om het toerisme en de recreatiemogelijkheden van het buitengebied in Leidschendam-Voorburg te versterken. Burgemeester en wethouders hebben deze week ingestemd met het ruimtelijk kader voor het recreatief knooppunt ‘De drie molens’ in Stompwijk. Dit knooppunt bestaat uit een paviljoen van maximaal 350 vierkante meter, een parkeerterrein voor zestig personenauto’s, fietsenstalling en terras. In het paviljoen komen horeca en een informatiepunt over de recreatiemogelijkheden van het gebied.

Het recreatief knooppunt moet verrijzen in de oksel van de Stompwijkseweg en de Kostverlorenweg. Het vormt de eerste opvang van recreanten uit de regio Haaglanden die het gebied willen bezoeken. Hier vandaan kunnen ze te voet, per fiets of over water het omliggende gebied verkennen. De routes sluiten aan op de toekomstige mogelijkheden in de naastgelegen Nieuwe Driemanspolder. Eind augustus is er een inloopbijeenkomst voor belanghebbenden, inwoners van Stompwijk en andere belangstellenden. Op deze avond zijn reacties en suggesties welkom; waar mogelijk krijgen ze een plaats in de verdere planvorming.

Gemeente Leidschendam-Voorburg zet stevig in op bijstandsfraude

In 2011 is er in Leidschendam-Voorburg 215.000 euro aan fraude met bijstandsuitkeringen opgespoord. Dat is een stijging met ongeveer 15.000 euro in vergelijking met 2010. Dit blijkt uit het jaarverslag van de Sociale Recherche. Een bijstandsuitkering is er voor mensen die het echt nodig hebben. De Sociale Recherche onderzoekt de rechtmatigheid van bijstandsuitkeringen. De gemeente Leidschendam-Voorburg tolereert geen bijstandsfraude.

Versterking Participatieraad in Leidschendam-Voorburg

Vier nieuwe leden voor de Participatieraad. Het gaat om de heren Lagas, Van Steenbrugge, Hendriks en Schouten. De nieuwe leden hebben kennis van en/of zijn ervaringdeskundige op het gebied van werk en inkomen, jeugd, welzijn, wonen, zorg en/of geestelijke gezondheidszorg. De drie vacatures zijn hiermee ingevuld en de Participatieraad is uitgebreid met één extra lid. De raad bestaat nu uit zeventien leden. Voor meer informatie over de Participatieraad kijk op www.prlv.nl.

Platform Agenda Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt pakt door!

Het programma richt zich op negen thema’s. Dat zijn: bedrijventerreinen, bedrijfshuisvesting, detailhandel, verminderen regeldruk, re-integratie, jeugdwerkloosheid, aansluiting onderwijs- en arbeidsmarkt, zorginnovatie & onderwijs en zorginnovatie & voorzieningen. Deze thema’s zijn in samenwerking met ondernemers, ambtenaren en vertegenwoordigers uit het onderwijs uitgewerkt in een actieplan per thema. De aankomende periode wordt gewerkt aan de aanscherping van de aanpak en resultaten van elk actieplan.