Parochieberichten

Weekvieringen in de  RK H. Laurentius Parochiekern

Donderdag 18 okt. 19.00 uur rozenkransgebe, Voorganger Jan v. Rijn

20.00 uur bijeenkomst van de pastoraatgroep.

Zaterdag     20 okt. 19.00 uur gebedsviering met EMS koor

Voorganger Mw. Marianne Turk

Zondag       21 okt. 11.00 uur gebedsviering met samenzang

Voorganger Mw. Marianne Turk

Dinsdag      23 okt. 10.00 uur eucharistieviering,

                 Ontmoetingsdag KBO – Stompwijk

Voorganger pastoor J.v.d. Bie

Misintenties

Zaterdag 20 okt. 19.00 uur voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, Jan v. Rijn, Gerard Pijnaker, Piet Janson, Corrie Groeneweg -v.d. Kerkhof, Jannie Suyten -v.Leeuwen, Bas v.d. Helm, Antoon de Winter, Jet Overdevest – Rijneveen, Miep Mooijman -v. Veen, Gerarda de Jong-van der Poel.

Zondag 21 okt. 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, Riet Knijnenburg -v. Vliet, Fam. v. Vliet—v.Wissen, Adrianus Knijnenburg, Johanna Knijnenburg -v.d. Lubbe, Piet Roeling, Arie en Rika v. Santen – Verhagen, Jan Kerkvliet, Magda v. Santen -v. Paassen, Sjaak en Anja v. Santen – Koot, Jannie Suyten -v. Leeuwen, Gerarda de Jong -v.d.Poel, Piet Janson, Riet Oliehoek de Haas,  Gijs en Rie Onderwater, Cor Caspers, Nico de Heij, Dora Disseldorp – Luk, Fran Overdevest – Nederpelt, To Olsthoorn, Cor en Nel  Verhagen – Kerkvliet, Miep Mooijman -v. Veen.

Dinsdag 23 okt. 10.00 uur Voor alle donateurs en weldoeners van KBO- Stompwijk, voor de overleden leden van KBO-Stompwijk van het afgelopen jaar, Bas v.d. Helm, Maartje Tuit Noorlander, Gerarda de Jong -v.d. Poel, Piet Janson, Gon Scholtes – Knijnenburg, Dorothea Disseldorp – Luk, Miep Mooijman -v. Veen.

Kerkhulpen                          Kosters    Lectoren       Misdienaars

Donderdag 18 okt. 19.00 uur  A.v.S        Jan v. Rijn        geen                       

Zaterdag    20 okt.19.00 uur    A.v.S       geen geen

Zondag      21 okt.  11.00 uur  John O.    Jan v. Rijn       geen

Dinsdag    23 okt.   10.00 uur   A.v.S       Jan v. Rijn      A.v.S

Grafkaarsen

Er zijn weer grafkaarsen te koop bij het secretariaat, de kosten zijn € 1,50 per stuk.  Verkoop bij het secretariaat

Oktobermaand rozenkransmaand

Op donderdag om 19.00 uur komen we weer bijeen in de kerk om een half uurtje alles wat ons bezig houdt en bezwaart aan God onze Vader voor te leggen. En we roepen daarbij de voorspraak in van moeder Maria door het bidden van het  rozenkransgebed. Hopelijk wilt u een half uurtje vrij maken om naar de kerk te komen en met ons mee te bidden.

U bent van harte welkom. Jan van Rijn

Terugkomviering voor dopelingen

Afgelopen week is er een leuke viering geweest als terugkomviering voor de dopelingen. Veel dopelingen, die nu al wolken van kinderen zijn, hebben we mogen begroeten. Na de viering zijn de bordjes van achter uit de kerk meegenomen. Indien u bij deze viering verhinderd was, dan wordt het bordje thuisbezorgd.

Misintenties voor Allerzielen

De tijd vliegt en voor we het weten is het al weer Allerzielen. Op vrijdag 2 november om 19:00 uur gedenken wij onze overledenen en bezoeken wij onze begraafplaats. Wilt u de naam van uw naasten voorgelezen hebben? Dan kunt u dit doorgeven door de naam op een briefje te schrijven en deze in de brievenbus van de pastorie te doen. De namen van de overleden van het afgelopen jaar hoeft u niet aan te melden. Deze worden vanzelfsprekend genoemd.