Kulturhus

witteman

“Met het Kulturhus profiteren we van elkaars ruimten en mogelijkheden.”

Het Kulturhus gaat definitief door. Vanaf 2014 verrijst het multifunctionele gebouw op de plek waar nu de Maerten van den Veldeschool staat. Directeur van de school Peter Witteman vindt het ‘geweldig’ dat dit bijzondere project nu echt van de grond komt.

Witteman heeft sinds zijn komst naar Stompwijk, acht jaar geleden, de mogelijkheden verkend voor een nieuw gebouw. “Het was voor mij snel duidelijk dat het huidige schoolgebouw niet meer van deze tijd is. Je ziet door het hele land dat juist die na-oorlogse gebouwen worden vervangen.” Witteman nam daarom vrijwel direct deel aan de overleggen over het Kulturhus. Met diverse partijen kwam hij samen om de wensen van een ieder te bespreken: “Steeds hebben we met elkaar afgewogen wat realistisch is en wat niet. Met het gevolg dat uiteindelijk vorig jaar een praatstuk met een voorbeeldschets op tafel kwam. Toen we dit zagen, vroegen we ons echter af of dit nu wel was wat we werkelijk wilden. Dit was immers voortborduren op het oude gebouw met slechts gedeeltelijke nieuwbouw.” 

Complete nieuwbouw

Op dat moment hebben Koos van Wissen als voorzitter van de Adviesraad Stompwijk en Ad van Bavel als bestuursvoorzitter van Panta Rhei hun nek uitgestoken, onderstreept Witteman. “Na overleg met de gemeente zijn zij erin gedoken en hebben zij hun ervaring en contacten ingezet. Met als resultaat dat met dezelfde begroting een nieuw gebouw kan worden neergezet. Zij hebben een ander pad bewandeld waarmee complete nieuwbouw mogelijk is. Ze hebben vooral gezocht naar efficiëntie, een gebouw niet groter maken dan nodig is en tegelijk voldoende ruimte creëren voor elk van de gebruikers.”

Leerpleinen

Het stuk dat er nu ligt, is vrijwel niet meer te vergelijken met dat van vorig jaar. “We hebben nu een programma van eisen dat helemaal is toegesneden op nieuwbouw. Dat is uiteraard vele malen beter dan de voorstellen met het oude schoolgebouw er nog in. Het huidige gebouw is onderwijskundig simpelweg niet geschikt. Het is ingericht op het geven van klassikaal onderwijs, terwijl leerlingen tegenwoordig veel individueel of in groepjes werken. In het programma van eisen is daar rekening mee gehouden. Er komen leerpleinen waar kinderen in groepjes kunnen werken. Vanuit de leslokalen heeft de leerkracht zicht op deze leerpleinen.”

Vrij en veilig door het gebouw

Peter Witteman vindt het bijzonder hoe de kinderen in Stompwijk onderling met elkaar omgaan. “Daarin neemt dit dorp een bijzondere positie is. Wat je hier ziet, is dat de grote en de kleine kinderen elkaar kennen en in elkaar

geïnteresseerd zijn. Ik ervaar dat als heel positief. In het programma van eisen nemen we daarom op dat de lokalen van de kinderen dicht bij elkaar moeten liggen. Wij vinden het belangrijk dat ieder kind van onze school vrij én veilig door het gebouw moet kunnen wandelen. Zodat ook de kinderen onderling goed contact kunnen houden met elkaar.”

Leerlijn 2 tot 12 jaar

Een ander belangrijk voordeel van het Kulturhus vindt Witteman dat SKZ (Stichting Kinderopvang Zoeterwoude) dichtbij komt: “Kinderen ontwikkelen zich vanaf jonge leeftijd. Het is prettig dat we nu nog meer zaken goed met elkaar af kunnen stemmen. Zo kennen de leerkrachten de kinderen straks al nog voordat ze bij ons op school komen. Door een intensievere samenwerking krijgen wij een leerlijn van 2 tot 12 jaar. Dat is fijn voor de taalontwikkeling van kinderen, een punt dat in Stompwijk relatief gezien meer aandacht nodig heeft.”

Bibliotheek en theater

De meeste kracht vloeit voort uit de samenwerking met andere partijen. Witteman: “We profiteren van elkaar. Normaal gesproken zijn de ruimten die je krijgt als school vrij beperkt. Je krijgt eigenlijk alleen leslokalen en een personeelsruimte. Nu profiteren we van de multifunctionaliteit van ruimten. Als school kunnen we bijvoorbeeld zelf nooit zo’n grote bibliotheek inrichten. En door de komst van een atelier hebben wij een ruimte waar we toch handenarbeid kunnen geven. Daarnaast komt er een theaterachtige ruimte die weer professioneler is dan ons huidige speellokaal. Daardoor kun je toch wat regelmatiger cultuuractiviteiten ondernemen.”

 

Moed en energie

De schooldirecteur geeft aan dat het een traject van een lange adem was. “Het bijzondere is dat we er met elkaar toch de moed in hebben gehouden. Ook de mensen van het Dorpshuis hebben hier veel energie in gestoken. Het is geweldig voor ons allemaal dat het nu uiteindelijk gelukt is. Nu kunnen we met degenen die het gebouw gaan gebruiken, zoals leerkrachten, verenigingen en pedagogisch medewerkers, het helemaal gaan inrichten zoals we dat willen.”