Carnavalsvereniging De Gaanders

Carnavalsvereniging

De Gaanders

C.V. De Gaanders nodigt al haar leden uit tot het bijwonen van de algemene jaarvergadering op woensdag 15 mei a.s. in  Het  Blesse Paard om 20.00 uur. Aanvang van de vergadering is om 20.30uur.

Aftredend is huidige voorzitter Jos de Groot. Na een periode van 9 jaar stelt Jos zich niet meer herkiesbaar. Het bestuur draagt als vervanger Peter Bregman voor als nieuwe voorzitter. Tevens draagt het bestuur John van Marwijk, Marnix van Bemmelen en Jos Oliehoek voor als nieuwe leden van het bestuur. Na een proefperiode van een jaar zullen zijn worden opgenomen in het bestuur van de Gaanders.

Tijdens de vergadering zal ook het motto voor het komende carnavalsseizoen door de leden bepaald worden. Nieuwe voorstellen zijn vooraf in te dienen bij het bestuur van De Gaanders.

Alle leden zijn van harte welkom vanaf 20 uur in De Bles.

Bestuur  C.V. De Gaanders