Parochieberichten

Berichten- RK  Parochie Kern  H. Laurentius – Stompwijk-

Onderdeel van de RK Parochie HH Petrus en Paulus

Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte,

Overlijden, of een persoonlijk gesprek.

Centraal meldingsnummer 0622027668

Telefonische bereikbaarheid:

Pastorie Dr. van Noortstraat 88

2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604

Pastoor: J. v.d. Bie tel. Het centrale nummer

Email adres: pastoor.degoedeherder@yahoo.com

Spreekuur op afspraak.

 

Openingstijden parochiesecretariaat

woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur.

E-mail: sintlaurentius@hotmail.com

Bijdrage voor misintenties op rekening nr.NL 36 RABO 0361500947

Donaties t.b.v. de H.Laurentiuskerk rekening nr. NL49RABO0361502168


Verzorging begrafenissen en crematies

De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl

 

Weekvieringen in de RK Parochiekern  H.Laurentius

Zaterdag  2 aug.  19.00 uur   Is er geen viering

Zondag    3 aug.  11.00 uur   Eucharistie viering met Parochiekoor.

                                           Voorganger :Pastoor L. Banning

Misintenties

Zondag 3 augustus. 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners v.d. parochie, Toos v. Boheemen – Warmenhoven, Magda v. Santen – v. Paassen, overleden ouders v. Boheemen v. d Krogt, Piet v.d. Arend, Jaap Warmerdam, Adrianus en Wilhelmina v. Wijk – Ham Jaargetijde, Cor Oudshoorn – Alkenmade, Riet v Lochem –Bennis, Pastoor v.d. Plas, Surat “Kaew” Knijnenburg – Pesol, Jopie Lexmond – v. Santen,  Elly Bennis – v. Marwijk,  Jan v.d. Helm, Corrie v.Geijlswijk – Santen, Jan Vogelaar, Janus Verhagen, Toon v. Veen.                                                  

 

Kerkhulpen                   Kosters           Lectoren           Misdienaars

zaterdag 2 aug. 19.00 u  Adriaan.              geen                    geen

Zondag   3 aug. 11.00 u  Adriaan.      Paula v Haaster             geen

 

Mededeling uit het secretariaat. 

Doopvieringen, worden in overleg met de betrokken personen vast gesteld.

Contact via het secretariaat. 

Het secretariaat.