parochieberichten

Berichten- RK  Parochie Kerk  H. Laurentius – Stompwijk

Onderdeel van de RK Parochie HH Petrus en Paulus

 

Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte,

Overlijden, of een persoonlijk gesprek.

Centraal meldingsnummer 0622027668

 

Telefonische bereikbaarheid:

Pastorie Dr. van Noortstraat 88

2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604

Pastoor: J. v.d. Bie tel. Via het centrale nummer. 

Email adres: pastoor.degoedeherder@yahoo.com

Spreekuur op afspraak.

 

Openingstijden parochiesecretariaat

Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur.

E-mail: sintlaurentius@hotmail.com  

Bijdrage voor misintenties  op rekening nr.NL 36 RABO 0361500947

Donaties t.b.v. de H. Laurentiuskerk rekening nr. NL49RABO0361502168

 

Verzorging begrafenissen en crematies

De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl

 

Weekvieringen in de RK Parochiekerk  H. Laurentius  

Donderdag  9 okt. 19.00 uur                     Rozenkrans gebed Voorganger Jan v. Rijn.   

Zaterdag    11 okt. 19.00 uur                    geen viering. 

Zondag      12 okt. 11.00 uur                     Eucharistieviering met parochiekoor.

                                                                Voorganger: Pastoor J. v.d. Bie 

Misintenties 

Zondag 12 oktober: 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners v.d. parochie, Bea v. Bemmelen – Turnhout jaargetijde, overleden ouders v. Veen – Bentvelzen, overleden ouders Vreeswijk – v. Leeuwen, overleden ouders Zuidgeest – v. Uffelen, Kees v. Dijk, Surat “Kaew” Knijnenburg – Pesol, Riet v. Logchem – Bennis, Elly Bennis – v. Marwijk, Jan v. d. Helm, Corrie v Geijlswijk – v Santen, Jan Vogelaar, Janus Verhagen, Toon van Veen, Ferdinand Disseldorp, Piet Hilgersom, Elisabeth Luiten – Stijnman, Thijs Klijn, Arnold Janson.

Kerkhulpen                         Kosters         Lectoren            Misdienaars

donderdag 09 okt.  19.00 u    A.v.S            geen                   geen

zaterdag    11 okt.  19.00 u    geen             geen                  geen

Zondag      12 okt.  11.00 u    Adriaan H.     Rienus O.           Kim A./Dries v. B.

 

Dag voor de ouderen,  zieken en belangstellenden,

Donderdag 16 oktober is er voor ouderen, zieke mensen en belangstellenden in de Christus Dienaarkerk in Zoeterwoude een bezinningsdag met gezellig samenzijn.

De dag indeling ziet er als volgt uit:

10.30 uur Ontvangst met koffie en gebak

11.15 uur Plechtige Eucharistieviering met gastkoor

12.30 uur Feestelijke lunch 

13.00 uur Gezellig tussen de middag programma

13.45 uur Plechtig lof met gastkoor

14.30 uur Glaasje na

15.00 uur Afronding

Opgave voor deze dag bij het Parochiesecretariaat H.H. Petrus en Paulus op werkdagen 09.30 -11.30 uur of per email petrusenpaulus@gmail.com of bij het secretariaat met het formulier achter in de kerk op de leestafel.

(met de opgave kan rekening worden gehouden met dieet wensen).  

Bij geen vervoer kan u eventueel in overleg worden opgehaald.

Doopvieringen, worden in overleg met de betrokken personen vast gesteld.

Aan melden via het secretariaat.

Hebt u financiële problemen? De Parochiële Charitatieve Instelling van onze Parochie kan u waarschijnlijk helpen. Uw aanvraag wordt vertrouwelijk behandeld.

 

Contact via het secretariaat, het secretariaat