Nieuwe gebiedsregisseur

Gebiedsregisseur Raúl Garcia heeft sinds april het stokje in Stompwijk overgenomen van Penchi Harteveld. Zij gaat een nieuwe rol vervullen als Participatieadviseur binnen de gemeente Leidschendam-Voorburg. Samen gingen ze in gesprek over Stompwijk, de rol van gebiedsregisseur en hoe ze elkaar in het veld blijven zien en nodig hebben!                           

Penchi in gesprek met Raúl

Wat kan jij Stompwijk en het buitengebied bieden in je rol als nieuwe gebiedsregisseur?

Raúl: “Als gebiedsregisseur lever ik een bijdrage aan de leefbaarheid en de sociale verbinding in Stompwijk en het buitengebied. Aan de ene kant door er te zijn als tussenpersoon, vraagbaak, wegwijzer, doorverwijzer of adviseur voor zowel de inwoners en (maatschappelijke) partners als ook het bestuur en collega’s. Anderzijds door signalen van buitenaf  bij de juiste perso(o)n(en) neer te leggen.

In het totale gebied wil ik de zichtbaarheid van het werk als gebiedsregisseur verder vergroten en de relaties en netwerk verstevigen tussen personen, (maatschappelijke) partners, gemeente en de provincie. Ook wil ik uiteraard voortbouwen op wat jij al hebt gedaan en opgebouwd.”

Wat gun je Stompwijk en het buitengebied?

Raúl: “Ik gun het de inwoners van Stompwijk en het buitengebied dat zij weten dat de gemeente er voor ze is en dat zij het gevoel krijgen dat zij bij de gemeente Leidschendam-Stompwijk-Voorburg horen.”

Wat is/zijn jouw hobby’s?

Raúl: “Ik heb altijd al een voorliefde gehad voor het publieke domein, waarbij ik met mijn werk graag bijdraag aan resultaten die daadwerkelijk iets opleveren voor de (lokale) samenleving. Ik heb dus een brede maatschappelijke en politieke interesse.

In het verleden heb ik langere tijd op hoog niveau gebasketbald – we zijn een keer 2de en 4de van Nederland geworden. Niet gek toch? Tegenwoordig focus

ik mij meer op fitness en boksen voor zover dat lukt. Ik ben namelijk een echte Bourgondiër en ik ben gek op chocolade(ijs). Ook vind ik het leuk om te lezen, tv-series kijken en te dansen. Ik dans Bachata (dat is een dans- en muziekstijl die in de Dominicaanse Republiek is ontstaan) en Kizomba (dat is een dans- en muziekstijl die in Angola is ontstaan). Kortom, ik zit niet stil!”

Het is einde werkdag/week, wanneer ga jij tevreden naar huis?

Raúl: “Goede vraag. Ik ga tevreden naar huis wanneer ik met collega’s inwoners heb kunnen helpen. Het is mooi als ik aan het eind van het jaar terug kan kijken op de resultaten die wij samen hebben behaald.”

Wat is volgens jou de grootste uitdaging in Stompwijk?

Penchi: “De grootste uitdaging is om in contact te blijven met inwoners van Stompwijk. Het is belangrijk dat je zichtbaar bent en blijft. Als gebiedsregisseur ben je de schakel tussen inwoners en gemeente. Daarmee krijgt de gemeente een gezicht.“

Waar ben je trots op?

Penchi: “Heb je even? Ik ben echt heel trots op veel dingen in Stompwijk en het buitengebied. Het zijn geweldige mensen met oog voor de ander. Er worden veel burgerinitiatieven opgestart.

Als ik moet kiezen dan ben ik het meest trots op twee dingen. Allereerst de Adviesraad Stompwijk. Met de openbare Adviesraad bijeenkomsten en vernieuwende aanpak willen zij inwoners informeren en attenderen op belangrijke zaken voor Stompwijk en het buitengebied. En op de tweede plaats het spreekuur, dat is echt een must. Vaak ook goed bezocht. Tijdens die momenten zijn we als gemeente zichtbaar. Mensen komen er naartoe omdat zij vragen hebben over het meldpunt of dingen willen vragen over bijvoorbeeld wat er speelt binnen in het project bereikbaar Stompwijk. Of waarvoor zij bij andere organisaties moeten zijn zoals de provincie Zuid-Holland of partners zoals het sociaal servicepunt, onze welzijnsorganisaties of de seniorenmakelaars van de woningbouwverenigingen.“

Je gaat een nieuwe rol vervullen als participatie adviseur, wat betekent dat voor de gemeente en specifiek Stompwijk?

Penchi: “Ja, participatie adviseur, onwijs leuk. Het is een nieuwe functie. Burgerparticipatie is sterk in ontwikkeling. Er worden er in het land pilots gestart met burgerberaden. Een burgerberaad is een proces waarin burgers de overheid helpen om besluiten te nemen. Laatst werden inwoners van onze gemeente uitgenodigd door de provincie Zuid-Holland voor een burgerberaad.

Ik ga collega’s meer meenemen in de wereld van burgerparticipatie en de stappen die ervoor nodig zijn. We doen ook al best veel als gemeente.
Stompwijk loopt daarin eigenlijk voorop met de Adviesraad Stompwijk. Gekozen inwoners die gevraagd en ongevraagd advies geven aan het gemeentebestuur.

Burgerparticipatie in Stompwijk is heel veelzijdig. Want een andere kant van burgerparticipatie is zelf doen. Er is een jeugdsoos, ouderensoos, Jetty’s eettafel, Vrouwactief en heel veel stichtingen en verenigingen die al meer heel lang goed werk doen. Kijk maar naar de Dorpsketting, de ijsclub en de Stompwijkse Paardendagen. De Stompwijkse Paardendagen staan zelfs op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland.”

Heb je nog een tip voor mij na al jouw jaren ervaring als gebiedsregisseur Stompwijk?

Penchi: “De belangrijkste tip is; blijf zichtbaar en communiceer transparant met collega’s, het netwerk en inwoners. Leg uit welke stappen je gaat zetten. Dan  weten inwoners wat je gaat doen. Koppel tijdig terug, ook als het niet lukt. Men weet dan dat je ermee bezig bent. En als het een nee is, leg dan ook duidelijk uit waarom het niet kan. Geef daarbij zoveel mogelijk argumenten zodat ze weten dat je ook hebt gekeken naar alternatieven. Je bent niet nieuw, we hebben al gezien wat je kunt. Ik heb er alle vertrouwen in dat jij de Stompwijk verder kunt helpen. Succes!”

Gebiedsregisseur Raúl Garcia ontmoet u graag

Raúl maakt graag de komende tijd graag kennis met u, Stompwijk en het buitengebied. Raúl is bereikbaar via email: RGarcia@Leidschendam-Voorburg.nl en telefonisch via: 06 57 257 318. Tot snel!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *