Vogeltentoonstelling

Vogeltentoonstelling in Wijkgebouw t Span te Noordhove

In Wijkgebouw t Span aan de Sullivanlijn 31 in de wijk Noordhove zal de Zoetermeerse Vogelvereniging “De Vogelvriend” op zaterdag 27 november en zondag 28 november 2004 haar jaarlijks terugkeren vogeltentoonstelling houden, en vieren wij ons 45 jarig bestaan. In de maand juli heeft de vereniging een middag georganiseerd voor verstandelijk gehandicapte jongeren met onder andere een kleurwedstrijd. Deze zal op de tentoonstelling te bewonderen zijn en zal de mooiste kleurplaat worden beloond met een prijs. Ook de Vogelvereniging uit Benthuizen zal deelnemen aan deze tentoonstelling. De openingstijden zijn:

Zaterdag
27 november 2004 van 10.00 18.00 uur
Zondag 28 november 2004 van 10.00 16.00 uur

Op de tentoonstelling worden in totaal zo n 300 vogels verwacht, waaronder kanaries, zebravinken, alle soorten parkieten, Australische prachtvinken en vele soorten tropische vogels. Al deze vogels zijn door de leden zelf gekweekt. Deze vogels zullen door keurmeesters van de Nederlandse bond van vogelliefhebbers worden beoordeeld. Eenieder die hiervoor belangstelling heeft kan zich tijdens deze tentoonstelling laten informeren over het houden en kweken van vogels en over de activiteiten van de vereniging. Op deze tentoonstelling zijn ook vogels te koop. De liefhebber kan misschien net dat vogeltje vinden, dat hij zoekt om zijn vogelbestand aan te vullen. Ook voor de mensen die zomaar een vogel willen kopen wordt alle gelegenheid geboden. Misschien zijn er onder u wel mensen die al een tijd rondlopen met de gedachten zelf vogels te gaan houden. Dan is dit een mooie gelegenheid om u eens te laten informeren door één van onze leden. Onze Vogelvereniging “De Vogelvriend” telt zo n 85 leden, die erg enthousiast zijn en die u alles willen vertellen over deze hobby. Zo zijn er tal van activiteiten die deze vereniging, lid van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers, haar leden aanbiedt, waaronder de maandelijkse contactavonden waar alles wat met vogels te maken heeft besproken wordt zoals huisvesting, voeding, verzorging enz. Op diverse avonden worden door erkende Bondskeurmeesters film en diapresentaties gegeven. Verder organiseert de vereniging een tafelkeuring en als jaarlijks hoogtepunt een tentoonstelling met de daaraan verbonden feestavond. Door u met het voorgaande in het kort te hebben geïnformeerd over onze hobby, hopen wij u te ontmoeten op onze tentoonstelling. Het lidmaatschap van de vereniging kost
€ 27,00 per jaar en € 12,50 per jaar voor jongeren tot 18 jaar, gastleden € 16,50 per jaar en donateurs € 11,50 per jaar.
Voor meer inlichtingen of toezending van een kennismakingspakket kunt u contact opnemen met secr. C.G.M. van der Goes, tel. 079 3164168.