VVD blijft blind voor signalen

Zoals bekend hebben Gedeputeerde Staten van Zuid Holland op 26 juni jl. negatief besloten over het voorstel van de gemeente Leidschendam Voorburg om een grote woonwijk te bouwen in de Westeinderpolder in Stompwijk om op deze manier de glastuinbouwsanering mogelijk te maken. Uit de Dorpsketting van vorige week, blijkt dat de V.V.D. nog steeds niet door heeft dat deze plannen van de gemeente geen stand kunnen houden. Wij attenderen de V.V.D. er nog eens op dat de Provincie Zuid Holland in haar brief naar de gemeente Leidschendam Voorburg aangeeft dat tijdens bestuurlijk overleg in 2004 (en eerder) al door de Provincie is gesteld dat bouwen in een aantal zoals eerder door de gemeente Leidschendam Voorburg is gepland niet tot de mogelijkheden behoort. Slechts het aantal woningen welke vanuit de Ruimte voor Ruimteregeling opgebracht kan worden, is bespreekbaar

Het blijkt voor de V.V.D. te ingewikkeld te zijn om de sanering van de glastuinbouw en de plannen voor woningbouw van elkaar los te koppelen. Je kunt voorstander zijn om de glastuinbouw te saneren, maar doe dat op een andere manier dan uitsluitend geld te genereren door grootschalige huizenbouw in ons mooie dorp. En de levensvatbaarheid komt echt niet in het geding wanneer –zoals de Provincie aangeeft de Ruimte voor Ruimteregeling toegepast wordt, uiteraard binnen de rode contour.

De V.V.D. heeft het over het terug brengen van het gewenste voorzieningenniveau, de Stompwijkseweg en de ontsluiting, dit alles zou Stompwijk levensvatbaar moeten maken. In eerdere berichtgeving heeft Vrienden van Stompwijk meerdere malen aangegeven dat door het bouwen van 350 woningen het voorzieningenniveau echt niet terugkomt. Het heeft veel meer te maken met een veranderende economie en leefomstandigheid waarin postkantoren en banken besluiten vestigingen te sluiten. Niet alleen Stompwijk heeft daar last van, maar ieder dorp en stad, dus ook Leidschendam Voorburg. Laat de V.V.D. de signalen oppakken van de kiezers en hier iets meedoen. Want men is uitsluitend gekozen om de belangen van de kiezers te vertalen in politieke verantwoordelijkheid. Dat kan een andere vertaling betekenen dan men eerder voor ogen had. Dat is misschien teleurstellend, daar hebben wij begrip voor. Nu de gemeente door hogere instanties is teruggeroepen, is het echter tijd om opnieuw creatief te worden en met nieuwe plannen te komen voor Stompwijk en haar omgeving.

Vrienden van Stompwijk