Parochieberichten

Overleden Mw. Maartje Tuit- Noorlander in de leeftijd van 88 jaar.

Weekvieringen in de  RK H.Laurentius Parochie.

Dinsdag      15 nov. 10.00 uur           Afscheiddienst voor Maartje Tuit- Noorlander, waarna bijzetting op het   kerkhof naast de kerk.

Woensdag   16 nov. 09.00 uur          geen viering

                                 15.00 uur          uitreiking van de monumentenprijs toe- gekend door de gemeente Leidschendam

Zaterdag    19 nov.  19.00 uur           geen viering

Zondag      20 nov.  10.00 uur            Eucharistieviering met gezamenlijke koren. Officiële ingebruikneming van de gerestaureer de  kerk. Voorganger pastoor J.v.d. Bie

Misintenties

Zondag 20 november 10.00 uur voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. Piet Roeling, overleden ouders Turkenburg, Carla Noordermeer – Steenland, Tinie v. Santen – Ham, Nic v. Santen, Jan v.d. Krogt, Jan Kerkvliet, Ton en Carla v.d. Bosch, Cors v.d. Bosch en Jeanne v.d. Bosch – v Haaster, Leen en Josien Olsthoorn – Lourens, Gerardus v. Steen, Thea v. Leeuwen – Kuipers, fam. v. Leeuwen – Kuipers, Leen v.Boheemen, Sjaak en Anja .v. Santen – Koot, Jannie Suyten – v.Leeuwen, Aad Luk, Cor Bolleboom – Zoetendaal, Femia Janson – Sloot, Henk Luiten, Jo Verhagen – Hoogendijk, Gerard Put, Jaap Warmerdam, Gerard Geus, Cok Hilgersom, Gerarda Knijnenburg .v.d. Lubbe, Bertus v. Vliet, Niek v. Schie, Bas v.d. Helm.

Kerkhulpen                                     Kosters                              Lectoren                Misdienaars

Zaterdag  19 nov.  19.00 u             geen                                    geen                       geen

Zondag    20 nov.  10.00 u             John O/ T.v.S                     Marianne T.               Ramon v Santen Anika Luk 

                                     

Mensen met een Missie, kalender 2012

Verkrijgbaar telefonisch op nummer 071-5804342, deze kalender kan even-tueel gratis worden bezorgd, kosten € 8, 00 euro per stuk.