parochieberichten

 

Overleden: Wilhelmus Johannes Jozef Suijten in de leeftijd van 82 jaar

Weekvieringen in de RK Parochiekern  H. Laurentius

Zaterdag  2 maart   19.00 uur  geen viering

Zondag    3 maart   11.00 uur  woord en communieviering met  parochiekoor.

                                    Voorganger Mw. Marianne Turk.

 

Misintenties

Zondag 3 maart, 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, Riet Oliehoek – de Haas jaargetijde, Cor Janson, voor de overleden broers en zussen, Jeanne Granneman – Zits, Joys Granneman, Nico v. Boheemen, Niek v. Schie, Arie, Marie en Kees Olsthoorn, Annie v.d. Burg – v. Veen, Toos v. Boheemen – Warmerhoven, Kees v. Dijk, Adrianus en Wilhelmina v. Wijk – Ham, Antoon de Winter, Jet Overdevest – Rijneveen, Francisca Overdevest – Nederpelt, Cor Casper, Dora Disseldorp –Luk, Gijs en Rie Onderwater, To Olsthoorn, Cor en Nel Verhagen – Kerkvliet, Miep Mooijman -v. Veen, Gerrit van Santen, Frans Groen in ’t Woud, Wim Suijten.

 

Kerkhulpen                                                  Kosters                    Lectoren         Misdienaars

zaterdag 2 maart   19.00 uur                       A.v.S                         geen                 geen

Zondag   3 maart   11.00 uur                       A.v.S.                        Jan v.Rijn           Annika Luk   /   Ramon v. Santen

Vastenactie voor Ghana !

Dit jaar gaat de MOV – groep Stompwijk nog een keer de scholenbouw in Ghana ondersteunen. Wat houdt deze actie in? Misschien herinnert u zich nog dat wij de vorige 2 jaren deze scholenbouw ook ondersteund hebben. (opbrengst € 1600 -) In de Dorpsketting van dinsdag 5 maart vindt u een vastenzakje waarin u uw bijdrage kunt verpakken. Wij hebben een aantal vrijwilligers bereid gevonden om dit envelopje met inhoud weer bij u op te halen. Dit gaat in de twee daar op volgende weken gebeuren. Deze actie wordt in de hele parochie Petrus en Paulus gehouden ( 5 parochiekernen) waardoor deze actie breed gedragen wordt. Deze actie wordt door Cordaid vastenactie ondersteund, dit betekent dat de opbrengst geheel ten goede komt aan het project. 

Vastenmaaltijd.

Donderdag 28 februari vindt er een sobere vastenmaaltijd plaats in het Dorpshuis. U bent vanaf 17.30 uur van harte welkom om hier aan deel te nemen. Wij rekenen erop dat de maaltijd die u thuis uitspaart in geld omzet voor de school in Ghana. Graag aanmelden op telefoonnummer 071-5802059 of 0715804342. Wij hopen dat u zich in grote getale aanmeldt, wij hebben genoeg plaats.

Voorbereiding H. Vormsel

Ook dit jaar kunnen jongelui zich weer voorbereiden op het H. Vormsel. De leerlingen van groep 8 krijgen hierover deze week een brief. Leerlingen die niet op de Maerten van den Veldeschool in groep 8 zitten, maar toch graag mee willen doen kunnen zich aanmelden door een briefje met hun naam, adres en e-mailadres in de brievenbus van de pastorie te doen of een e-mail te sturen naar ondergetekende.

Het vormsel wordt dit jaar op zaterdag 8 juni door de bisschop toegediend in de Hartebrugkerk.

Marianne Turk Marianne.turk@casema.nl