kulturhus

“In het Kulturhus kunnen we fysiek én inhoudelijk beter aansluiten bij school”

Ook SKZ (Stichting Kinderopvang Zoeterwoude) ziet uit naar het in gebruik nemen van het Kulturhus. Directeur Maria Loomans vindt het ‘plezierig’ dat zij nog nauwer kan aansluiten bij de activiteiten van de school. Niet alleen door in één gebouw samen te werken, maar ook door in de inhoud nog beter met elkaar te kunnen afstemmen.  

Loomans geeft aan met de huidige locatie aan de Van Santhorststraat op zich niets mis is, maar dat het wel prettig is als er echt een speelzaal beschikbaar komt. Het geeft de peuters van de peuterspeelzaal en de grotere kinderen van de buitenschoolse opvang (BSO) net wat meer ruimte. “Het belangrijkste voordeel is echter dat we niet meer van de ene plek naar de andere hoeven te lopen. Dat is rustiger en vertrouwder voor de kinderen. Zij zijn gewoon op één plek. Bijkomend voordeel is dat de ouders hun jonge kinderen vlak bij school kunnen brengen of ophalen.”  

Boekje lezen in de huiskamer

Inhoudelijk gezien verwacht Loomans veel voordelen van de samenwerking met andere partijen. “Natuurlijk is de school voor ons belangrijk. Wij volgen kinderen vanaf hun tweede jaar en bieden een taalstimulerend programma aan. Nu we nog nauwer gaan samenwerken kunnen we goed overdragen op het moment dat kinderen naar school gaan. En de leerkrachten kennen de kinderen dan al. Anderzijds zien we ook uit naar de samenwerking met bijvoorbeeld de bibliotheek. In de nieuwe ‘huiskamer’ waar ook de bieb is gevestigd, kunnen kinderen van de BSO heerlijk in een hoekje een boek gaan lezen.”  


 
Peuters op de ouderengym

De SKZ-directeur verwacht ook veel van de centrumfunctie van het gebouw. “Door die huiskamergedachte heb je bezoekers van allerlei leeftijdsgroepen. Dat maakt dat je veel meer in dwarsverbanden kunt gaan denken. Dat doen we nu ook wel, maar in één gebouw wordt het tóch gemakkelijker. We hebben bijvoorbeeld ideeën om ouderen te vragen om onze peuters te komen voorlezen. Of dat deze jonge kinderen een keer meedoen met de ouderengym. Maar ook willen we bijvoorbeeld een inwoner van het dorp vragen om een keer een workshop fietsenmaken te geven aan de kinderen van de BSO.” 

 

Samenwerken  

Met het KulturProgramma heeft SKZ al goed kunnen ervaren hoe het is om samen te werken. Dat was met de mensen van het Dorpshuis. “We hebben onlangs natuurlijk de theatervoorstelling ‘Stompwijk door de jaren heen’ gemaakt. Dat was een groot succes en heel erg leuk om op te pakken met het Dorpshuis en diverse vrijwilligers. Tijdens die middag zag je ook echt een gemengd publiek van oud en jong.”

 

Bewondering voor vrijwilligers  

Loomans geeft aan dat de komst van het Kulturhus een wat ‘stroperig’ traject is geweest. “Ik heb heel veel bewondering voor de inzet van mensen. Veel van hen zijn mensen die dat geheel in hun eigen tijd doen. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan Koos van Wissen als voorzitter van de Adviesraad en de mensen van het Dorpshuis, te weten Jetty Noordzij en Frank van der Voort. Dit zijn stuk voor stuk enorme doorzetters. Ik heb echt bewondering voor hun kracht en energie. Los daarvan zijn er ook veel mensen die vanuit hun werk enorme inzet tonen. Daarbij denk ik ook aan de mensen van de gemeente, zoals Marian Rood, die toch flexibel zijn in dit traject en soms 180 graden hebben moeten draaien. Ook dat vind ik bewonderenswaardig. Ik denk dat we met elkaar een goede basis voor de toekomst hebben gelegd.”