CDA gaat voor verlengde Verbindingsweg Stompwijk

cda dorpshuis

CDA gaat voor verlengde Verbindingsweg Stompwijk

In de vergadering van de commissie Openbaar Gebied op 9 september jl. zijn de varianten voor de reconstructie van de Stompwijkseweg en de aanleg van een nieuwe Verbindingsweg om de dorpskern van Stompwijk aan de orde geweest.

In de voorkeursvariant van het college van burgemeester en wethouders (GBLV, VVD en D66) wordt, naast de reconstructie van de Stompwijkseweg, alleen de eerste fase van de Verbindingsweg aangelegd.  Dat betekent het voortduren van de verkeersoverlast voor de woningen tussen de Tuinbouwweg en Huysitterweg. De CDA-fractie heeft aangevoerd dat de kansen op nieuwe ontwikkelingen voor het gebied als bedrijventerrein veel kansrijker zijn met een complete weg. CDA-raadslid Jaap Geluk heeft de suggestie gedaan om de tweede fase van de Verbindingsweg in de aanbesteding als optie mee te nemen. Een definitief besluit over het al dan niet aanleggen kan dan worden genomen als de prijsaanbiedingen bekend zijn.

Het college stelt voor de weg 6 meter breed te maken. Het CDA wil een breedte van 6,5 meter, zodat landbouwvoertuigen elkaar kunnen passeren en de kosten van het jaarlijkse onderhoud lager zijn.

Zorgen over budget

In de voorkeursvariant die € 28 miljoen zal kosten, wordt er vanuit gegaan dat de Dr. Van Noortstraat geen nieuwe damwandconstructie nodig heeft. Een technisch onderzoek naar de staat van de damwanden is echter nog niet beschikbaar. Het CDA heeft daarover zijn zorgen uitgesproken. CDA-raadslid Jaap Geluk heeft ook gevraagd een planning voor de uitvoering te maken waarbij de dorpskern zo min mogelijk hinder zal ondervinden.