Beste Blesruiters,

Aanstaande zaterdagmiddag is het carnaval. Vanuit onze vereniging doen we ook mee in het POPPENKAST gebeuren. Zorg voor belangstelling en applaus langs de route.

Om te noteren:
13 FEBRUARI de derde keer winterspringcompetitie. De vierde en laatste voor dit seizoen is 3 april.

ROOKVERBOD (herhaling)
Als vereniging hebben we bericht gekregen dat het vanaf 1 januari 2005 verboden is om in het clubgebouw te roken. Het is in de WET opgenomen en de sancties die kunnen worden opgelegd zijn extreem hoog. Te weten 1e overtreding € 300, en de volgende € 2.400, . U als leden, ouders van leden en bezoekers vragen we dan ook dringend niet meer in het clubgebouw te roken. We zullen het ook ter plaatse kenbaar maken.

JAARVERGADERING (herhaling)
Deze zal worden gehouden op zaterdag 2 april aanstaande. Nadat de vergadering over het wel en wee van de vereniging heeft plaatsgevonden wordt er ook dit jaar weer een daverend stuk ten tonele gebracht. Noteer alvast de datum uiteraard volgen t.z.t nadere mededelingen. Zo,dat was het weer voor deze week.
Met vriendelijke groeten, Piet van der Mespel, secr.

Kaartavond Blesruiters
Op vrijdag 4 februari worden de kaarten weer geschud. We beginnen als gewoonlijk om 20.00 uur. De koffie staat klaar om 19.30 uur. Van de gemeente hebben ook wij te horen gekregen dat er vanaf heden niet meer gerookt mag worden in de kantine. Wilt u hier a.u.b rekening mee houden.
Ton.