College nieuwsflits Leidschendam -Voorburg

Onderzoek naar ´Stomphus´
Burgemeester en wethouders van Leidschendam Voorburg hebben Projectbureau Kulturhus opdracht gegeven voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar het voorzieningenniveau in Stompwijk. Woningcorporatie Vidomes, de Dorpsraad Stompwijk, Zorginstelling Florence en de gemeente willen namelijk weten of een zogenoemd kulturhus in Stompwijk levensvatbaar is. Dit ´Stomphus´ is een woonservicepunt in Stompwijk, waarin een veelheid van functies op het gebied van wonen, welzijn, zorg en dienstverlening op een efficiënte manier kan worden georganiseerd. Het Projectbureau Kulturhus heeft ervaring heeft met dergelijke onderzoeken in kleine kernen elders in het land. Het onderzoek, dat tot eind 2005 duurt, wordt met financiële steun van de provincie Zuid Holland uitgevoerd. De gemeente heeft inmiddels een tweede subsidieaanvraag bij de provincie ingediend voor onderzoek naar de mogelijkheden van herinrichting van het gebied rondom het dorpshuis en de kerk. Dit onderzoek kan worden gezien als een vervolgstap op het project Stomphus, dat vooral voorziet in het in kaart brengen van de ruimtebehoefte voor een aantal voorzieningen.