Novib muntjesactie!

Ook dit jaar staat de Novib muntjesactie in het teken van onderwijs en onze school doet weer mee aan deze actie! Het doel van de actie is om zoveel mogelijk muntjes te verza melen. Dit mogen euromuntjes zijn maar ook buitenlandse muntjes die u bijvoorbeeld over heeft van een vakantie. Natuurlijk is papiergeld ook welkom. De opbrengst hiervan gaat naar onder wijsprojecten in ontwikkelingslanden, bijvoorbeeld naar Burkina Faso in Afrika, Bangladesh, India en Peru. Er worden dan bijvoorbeeld scholen opgebouwd met de lokale bevolking. U kunt met deze actie meedoen door de muntjesbus (ieder gezin krijgt één muntjesbus) in elkaar te zetten en uw kinderen kunnen dan aan familie, vrienden en kennissen vragen om muntjes. Het is niet de bedoeling dat de kinderen op straat gaan collecteren met de busjes! De gevulde muntjesbus kan dan uiterlijk 27 mei op school ingeleverd worden bij de leerkracht van uw kind. Veel succes met het verzamelen van de muntjes!
Het team van de Maerten van den Veldeschool.