De ‘vraag van de maand’

D66 vindt het belangrijk de inwoners van Leidschendam Voorburg te betrekken bij de meningsvorming en besluitvorming in de politiek. Daarom stellen wij elke maand de vraag van de maand. Via Internet, e mail of eventueel telefonisch kunnen de burgers direct aan één van de gemeenteraadsleden van D66 hun mening geven over het onderwerp van de vraag. Waar gaat het om in de vraag van september? Enige tijd geleden is de groene golf op de Noordsingel ingrijpend aangepast. Het college heeft deze aanpassing voorgesteld in het kader van het Verkeer en Vervoersplan en beoogde hiermee een betere doorstroming van het autoverkeer op deze hoofdroute. Inmiddels is de opknapbeurt van de verkeerslichtinstallaties achter de rug en kunnen we kijken hoe de nieuwe verkeersregeling op de Noordsingel in de praktijk uitpakt.
De vraag van de maand: hoe zijn uw ervaringen met de aanpassing van de verkeerslichten op de Noordsingel? Reacties kunnen tot 30 september worden gegeven via onze website www.d66leidschendam﷓voorburg.nl, of direct per e mail aan devraag@d66leidschendam﷓voorburg.nl. Ook is het mogelijk ‘s avonds te bellen met Peter van Dolen (tel. 070 3272772).

Reacties op de ‘vraag van de maand’ worden geplaatst op onze website. Elke maand wordt er een fles wijn verloot onder degenen die hebben gereageerd. Dit onder het motto ”makkelijker kunnen we het niet maken, maar wel smakelijker”.