NATIONALE COLLECTE HANDICAP.NL

Deze week van 13 t/m 18 juni komen de jongens en meisjes van groep 8 van de Maarten v.d. Velden school bij u aan de deur voor de gehan dicapten. Wij hopen dat ze niet voor niets komen! Collecte organisatie,
mevr. A. v. Rijn tel. 071 5802059